Ολοκλήρωση της κατασκευής και δημοσίευση για την εταιρική ιστοσελίδα και πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕπ):