Ολοκλήρωση της υλοποίησης και δημοσίευση για την εταιρική ιστοσελίδα της: