Ολοκλήρωση της κατασκευής και δημοσίευση για την εταιρική ιστοσελίδα πολιτικών μηχανικών και portfolio έργων της εταιρίας ΩΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ