Ολοκλήρωση της κατασκευής και δημοσίευση για την εταιρική ιστοσελίδα και portfolio έργων της εταιρίας: