Ολοκλήρωση της υλοποίησης και δημοσίευση για την εταιρική ιστοσελίδα και blog διατροφής της: