Ολοκλήρωση της υλοποίησης και δημοσίευση για την εταιρική ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό κατάστημα και πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων της: