info@marioz.gr | 2310512806

Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce

MARIOZ.GR - Κατασκευή Eshop > Νέα & Άρθρα  > eCommerce  > Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce
Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce

Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce

Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce. Απλούστευση της νομοθεσίας στην Ε.Ε. για τον περιορισμό της φορολογικής απάτης

 

Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce με στόχο την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, με παράλληλο περιορισμό της φορολογικής απάτης, υιοθέτησε το προηγούμενο μήνα το Συμβούλιο ECOFIN.

 

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι νέοι κανόνες που θα τεθούν σε ισχύ το 2021 αναμένεται να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να ανακτήσουν τα φορολογικά έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ που χάνονται σε αυτόν τον τομέα κάθε έτος, ποσό που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 7 δισ. ευρώ έως το 2020.

 

Σήμερα εταιρείες εκτός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν τις αποθήκες ή τα λεγόμενα «κέντρα εκτέλεσης παραγγελιών» εντός της Ε.Ε., μπορούν να πωλούν αγαθά στους καταναλωτές της Ε.Ε. μέσω διαδικτυακών αγορών. Σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ για τα εν λόγω αγαθά. Σύμφωνα με τα μέτρα που είχαν συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο του 2017, θεωρείται ότι οι διαδικτυακές αγορές ενεργούν ως πωλητές όταν διευκολύνουν τις πωλήσεις αγαθών αξίας έως 150 ευρώ σε πελάτες εντός της Ε.Ε. από επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους. Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται όταν επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες για την πώληση εμπορευμάτων μέσω «κέντρων εκτέλεσης παραγγελιών» εντός της Ε.Ε., ανεξάρτητα από την αξία τους, ώστε να παρέχεται στις φορολογικές αρχές η δυνατότητα να ζητούν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις εν λόγω πωλήσεις. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να τηρούν αρχεία των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

 

Διαδικτυακές συναλλαγές

 

Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce που συμφωνήθηκαν χθες προσδιορίζουν λεπτομερέστερα πότε θεωρείται ότι οι διαδικτυακές αγορές διευκολύνουν την εν λόγω παροχή αγαθών ή υπηρεσιών και πότε όχι, με βάση αφενός το κατά πόσον καθορίζουν ή όχι τους όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής και αφετέρου τη συμμετοχή τους στην πληρωμή ή την παραγγελία και την παράδοση των αγαθών. Οι κανόνες διευκρινίζουν επίσης λεπτομερώς το είδος των αρχείων που πρέπει να τηρούνται από τις πλατφόρμες που διευκολύνουν την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες στην Ε.Ε.

 

Η εφαρμογή των κανόνων που συμφωνήθηκαν χθες θα εξασφαλίσει επίσης ότι το 2021 θα είναι διαθέσιμο ένα εντελώς νέο σύστημα ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά στο διαδίκτυο. Με τους νέους κανόνες δημιουργούνται νέα δομικά στοιχεία του συστήματος, τα οποία θα χρειαστούν οι διαδικτυακές επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά της Ε.Ε.

 

Ηλεκτρονική πύλη

 

Η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική επιχειρηματική πύλη για τον ΦΠΑ, ή αλλιώς «κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης», που δημιουργείται με τα εν λόγω μέτρα, θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά στους πελάτες τους μέσω του διαδικτύου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στην Ε.Ε. όσον αφορά τον ΦΠΑ μέσω μίας εύχρηστης διαδικτυακής πύλης στη γλώσσα τους.

 

Χωρίς την πύλη, θα ήταν υποχρεωμένες να εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. στο οποίο επιθυμούν να πωλούν, κατάσταση την οποία προβάλλουν οι επιχειρήσεις ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Το σύστημα ισχύει ήδη για τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το 2015 και λειτουργεί ικανοποιητικά.

 

Η τελική έγκριση των νέων κανόνων θα είναι δυνατή όταν θα είναι διαθέσιμη η συμβουλευτική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να ξεκινήσουν την επέκταση των οικείων συστημάτων ΤΠ με βάση τους κανόνες που εγκρίθηκαν.

 

Όπως επισημαίνει η συμφωνία, οι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce θα εφαρμόζονται από τη 1η Ιανουαρίου 2021, ενώ τα κράτη-μέλη πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία ΦΠΑ στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι τα τέλη του 2020. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τη διευρυμένη υπηρεσία «κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ» θα μπορούν να εγγράφονται στην εν λόγω υπηρεσία στα κράτη-μέλη από την 1η Οκτωβρίου του 2020.

 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην Ε.Ε., έχοντας ξεπεράσει το 1 τρισ. ευρώ το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ της Ε.Ε.

 

«Η Ε.Ε. καλύπτει, βήμα προς βήμα, τα κενά εξαιτίας των οποίων χάνονται φορολογικά έσοδα, με αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη να στερούνται πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις» δήλωσε ο επίτροπος για τις Οικονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία, Πιερ Μοσκοβισί. Σύμφωνα με τον Γάλλο επίτροπο, προσαρμόζονται οι κανόνες στον 21ο αιώνα και σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη οικονομία και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσβλέπουν σε ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2021.

Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce

«Ναυάγησαν» τα σχέδια για ψηφιακό φόρο

 

Σε «ναυάγιο» κατέληξαν τα σχέδια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για έναν πανευρωπαϊκό ψηφιακό φόρο. Οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών εγκατέλειψαν το σχέδιο για την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού ψηφιακού φόρου εξαιτίας των ενστάσεων που είχαν εγείρει ορισμένα κράτη-μέλη, όπως ανακοίνωσε η ρουμανική προεδρία.

 

Η εξέλιξη αναμένεται να γίνει δεκτή με ανακούφιση από διαδικτυακούς κολοσσούς όπως η Google και το Facebook, που θα επιβαρύνονταν με τον νέο ψηφιακό φόρο 3%. Παρ’ όλα αυτά, οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντιμετωπίζουν παρόμοιους φόρους που επιβάλλουν ορισμένες χώρες -όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Βρετανία- σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η αποτυχία υιοθέτησης ενός πανευρωπαϊκού φόρου αποτελεί νίκη τους.

 

Αντιδράσεις

 

Η Ιρλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες ήταν κατηγορηματικά αντίθετες στη συγκεκριμένη φορολογική μεταρρύθμιση. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων οι υπουργοί Οικονομικών θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μία κοινή θέση για την αναθεώρηση της φορολογίας για την ψηφιακή οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2020.