Ολοκλήρωση της υλοποίησης και δημοσίευση για την εταιρική ιστοσελίδα online δημοπρασιών έργων τέχνης HELLENIC AUCTIONS: