Ολοκλήρωση της υλοποίησης και δημοσίευση για την εταιρική ιστοσελίδα online δημοπρασιών έργων τέχνης της: