Το 69% των χρηστών δήλωσε ότι η παρακολούθηση βίντεο του αύξησε την πιθανότητα αγοράς του προϊόντος (lead generation) κατά 59%.