info@marioz.gr | 2310512806

Κατασκευή ιστοσελίδας IKE

MARIOZ.GR - Κατασκευή Eshop > Νέα & Άρθρα  > Web Design  > Κατασκευή ιστοσελίδας IKE
Κατασκευή ιστοσελίδας IKE

Κατασκευή ιστοσελίδας IKE

Ήρθε η ώρα για τη Κατασκευή ιστοσελίδας IKE της επιχείρησης σου; Είμαστε εδώ για εσένα!

 

Τα τελευταία χρόνια οι ΙΚΕ εμφανίζουν ραγδαία αύξηση με μεγάλη διείσδυση στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες μας στις νέες τάσεις της εποχής, στην MARIOZ.GR αναλαμβάνουμε την Κατασκευή ιστοσελίδας IKE ενισχύοντας την διαδικτυακή σας παρουσία με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

 

Αν διαθέτετε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11.04.2012) κάθε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ υποχρεούται πλέον τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας να διατηρεί ιστοσελίδα με σκοπό να δημοσιοποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις προσκλήσεις των μετόχων καθώς και άλλες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Μεταβολές και λοιπές δημοσιεύσεις δε δημοσιεύονται πλέον στο ΦΕΚ και οι ισολογισμοί δημοσιεύονται μόνο στην ιστοσελίδα.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις θα αφορούν πληροφορίες σχετικές με το εταιρικό κεφάλαιο, ποσό εγγυητικών εισφορών, στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ., έδρα, διεύθυνση, στοιχεία εταίρων, στοιχεία διαχειριστή κλπ

 

Η MARIOZ.GR ειδικεύεται στην Κατασκευή ιστοσελίδας IKE σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας το ΙΚΕ website σας πάντα συμμορφωμένο με τις ισχύουσες διατάξεις και το πρακτικό ΙΚΕ για ιστοσελίδες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της ως προς την δημοσίευση των πληροφοριών που απαιτούνται. Στις υπηρεσίες μας επίσης περιλαμβάνεται η ανάρτηση, δημοσίευση και ενημέρωση οποιασδήποτε πληροφορίας και περιεχομένου στο site σας.

 

Κατασκευή ιστοσελίδας IKE και δημοσίευση ισολογισμών με οικονομικό τρόπο

 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) αποτελεί μία σχετικά νέα και καινοτόμα νομική μορφή εταιρικής σύστασης, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να εξαλείψει τα μειονεκτήματα που είχαν οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ).

 

Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ είναι ότι έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό και ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ, ενώ για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η ίδια η εταιρία με τα περιουσιακά της στοιχεία αποκλείοντας την ανάμιξη της περιουσίας των εταίρων.Το βασικότερο πλεονέκτημά της είναι η ευελιξία που παρουσιάζει η διαδικασία ίδρυσης της η οποία είναι εύκολη, γρήγορη και οικονομική, λόγος που την έχει αναδείξει στη δημοφιλέστερη μορφή εταιρικής σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

 

Χαρακτηριστικό της ευελιξίας των ΙΚΕ είναι η χρήση του Διαδικτύου, τόσο σε επίπεδο ιστότοπου (website) της εταιρείας όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η οποία συνεπάγεται όμως ορισμένες ιντερνετικές υποχρεώσεις. Σε αυτό το σημείο έρχεται η MARIOZ.GR για να σας λύσει τα χέρια, απλουστεύοντας διαδικασίες και εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

Σε κάθε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία οι εταίροι υποχρεούνται να διατηρούν και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Είναι υποχρεωτικό μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, εταιρική επωνυμία, έδρα της εταιρείας κοκ) να αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας και η ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων.

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται σε σημαντικές διαδικασίες για την λειτουργία της εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 70, για την πραγματοποίησης γενικής συνέλευσης είναι απαραίτητη η προσωπική πρόσκληση των εταίρων με όλα τα κατάλληλα μέσα, μεταξύ των οποίων και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 73, σε περίπτωση ομοφωνίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο εγγράφως χωρίς σύγκληση συνέλευσης, απαιτείται όμως η υπογραφή του σχετικού εγγράφου από το σύνολο των εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μπορεί να αντικαταστήσει τις υπογραφές των εταίρων σύμφωνα με το εκάστοτε καταστατικό.