Ολοκλήρωση της κατασκευής και δημοσίευση για τη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (eLearning website) της Φιλολόγου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΣ: